Privacy- en cookieverklaring

 

Via de website plaagdierbeheersinzuidplas.nl en bij contact via telefoon en email worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Plaagdierbeheersing Zuidplas respecteert uw privacy en behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.

De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens

Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Zo vragen wij bij e-mail en telefonisch contact om enkele persoonsgegevens. Daarnaast kunt u uw gegevens doorgeven via ons contactformulier.

Wij verwerken van u de volgende gegevens:
- NAW gegevens (Naam, adres, postcode, woonplaats)
- Telefoonnummer
- in sommige gevallen e-mailadres

Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
- U gebruik laten maken van onze dienstverlening
- Het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via de website, e-mail of telefoon
- Contact opnemen over een afspraak indien nodig
- Indien van toepassing het opmaken van (digitale) facturen

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te verlenen. Tevens hebben wij een bewaarplicht voor onze digitale facturen. Wij bewaren deze 7 jaar conform de eisen van de Belastingdienst.

Beveiliging

Om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen te gaan, nemen wij passende beveiligingsmaatregelen, zoals beveiligde opslag van uw gegevens in onze database. Tevens worden alle gegevens die u op onze website invoert versleuteld verstuurd met het https protocol (SSL).

Verstrekking aan derden

Plaagdierbeheersing Zuidplas verstrekt uw gegevens niet aan derden, behalve in het geval van een wettelijke vordering of wanneer dit noodzakelijk verband houdt met de levering van een dienst.

Profilering

Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor profilering.

Cookies

We maken op de website van Plaagdierbeheersing Zuidplas geen gebruik van (tracking-)cookies. Ook niet van Google Analytics.

Wijzigingen

Plaagdierbeheersing Zuidplas behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer er wijzigingen zijn, publiceren wij deze op onze website. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywet heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 2 juli 2018.